Quy trình khám chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT1. Quy trình khám bệnh không có cận lâm sàng, không có thăm dò chức năng gồm 5 bước:

- Bước 1: Lấy số thứ tự tại máy phát số tự động.

- Bước 2: Đến quầy tiếp nhận khám bệnh BHYT để đăng ký phòng khám

(Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

- Bước 3: Đến các phòng khám đã được đăng ký để bác sỹ khám và kê đơn.

- Bước 4: Cầm đơn thuốc, đến quầy thu phí BHYT để đóng tiền viện phí và nhận bảng kê chi phí khám, chữa bệnh.

- Bước 5: Đến quầy phát thuốc BHYT để nhận thuốc (Ký rõ họ tên người lĩnh thuốc) và ra về.

2. Quy trình khám bệnh có cận lâm sàng (CLS) hoặc thăm dò chức năng (TDCN) gồm 8 bước:

- Bước 1: Lấy số thứ tự tại máy phát số tự động.

- Bước 2: Đến quầy tiếp nhận khám bệnh BHYT để đăng ký phòng khám (Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh).

- Bước 3: Đến các phòng khám đã được đăng ký để bác sỹ khám và ghi chỉ định cận lâm sàng, thăm dò chức năng.

- Bước 4: Đến quầy thu phí để đóng tiền thực hiện các cận lâm sàng, thăm dò chức năng (nếu có).

- Bước 5: Đi theo mũi tên xanh để làm các dịch vụ siêu âm, Xquang, điện tim. Đi theo mũi tên vàng lên tầng 2 để làm xét nghiệm huyết học, sinh hóa màu.. Chờ lấy kết quả (theo hẹn).

- Bước 6: Cầm kết quả CLS, TDCN trở về phòng khám đã cho đi làm các dịch vụ CLS, TDCN để bác sỹ đọc kết quả, khám và kê đơn thuốc.

- Bước 7: Cầm đơn thuốc, đến quầy thu phí BHYT để đóng tiền viện phí và nhận bảng kê chi phí khám, chữa bệnh.

- Bước 8: Đến quầy phát thuốc BHYT để nhận thuốc (Ký rõ họ tên người lĩnh thuốc) và ra về.

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*