Tin tức - Sự kiện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MỘT SỐ KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC – 11/6/2024

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MỘT SỐ KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC – 11/6/2024

Nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng, góp phần quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 11/6/2024, tại Hội trường T3 - Bệnh viện đa khoa huyện Mường La đã tổ chức Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư linh kiện máy giặt công nghiệp; hệ thống máy nội soi TMH; máy hút dịch; bơm tiêm điện; máy điện tim phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa huyên Mường La". Dưới đây là chi tiết Thông báo 👇 👇 👇 👇 👇

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY VI TÍNH PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY VI TÍNH PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La có nhu cầu mua sắm máy vi tính phục vụ cho hoạt động chuyên môn của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện. Vậy Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu đến tham gia chào giá các mặt hàng sau (có danh mục kèm theo). Dưới đây là chi tiết Thông báo 👇 👇 👇 👇 👇

Liên hệ/ Đặt lịch khám