THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY VI TÍNH PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La có nhu cầu mua sắm máy vi tính phục vụ cho hoạt động chuyên môn của các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện. Vậy Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng đáp ứng yêu cầu đến tham gia chào giá các mặt hàng sau (có danh mục kèm theo). Dưới đây là chi tiết Thông báo 👇 👇 👇 👇 👇
T/H: QUÀNG SƠN - TCHC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Ít Ong - Huyện Mường La - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123.830.036 ; Fax: 02123.830.036
Email: bvdkml@gmail.com


Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*